Kryptovalutan – hur fungerar virtuella valutor?

Bitcoin image
Info

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, DASH m.v. handeln med virtuella valutor har nått oanade höjder men för den som inte är insatt kan det upplevas som väldigt komplicerat och svårt att komma igång. I den här artikeln ämnar vi på Tech Troopers ge en lättfattlig guidning.

Decentraliserade valutor

Kryptovalutor eller virtuella valutor är den moderna tidens nya betalmedel. Dessa är flera typer av olika, decentraliserade valutor vilka gör överföringar och köp smidigare än de någonsin har varit. Med dessa valutor kan du skicka pengar till vem som helst i världen.

Att valutorna är decentraliserade innebär att de bygger på ett peer-to-peer-system där transaktionerna sker direkt mellan användarna utan att någon bank eller liknande institution behöver vara inblandad. Det går alltså att beskriva handel med virtuella valutor som en slags fildelning men där filerna som delas är krypterade och anses vara så pass obrytbara som en fil kan bli. Att handla med kryptovalutor får därmed sägas vara säkrare än att göra ordinära överföringar från ett bankkonto till ett annat.

Virtuella valutor uppfinns

Den virtuella valutan bitcoin (BTC) såg dagens ljus under 2009 efter att Satoshi Nakamoto uppfunnit den och publicerat en vetenskaplig artikel under titeln ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Satoshi Nakamoto är en fiktiv person och det har länge spekulerats i vem eller vilka som ligger bakom valutan. Under 2015 fick en australiensk medborgare sitt hem genomsökt av polis med anledning av bitcoin men Satoshi Nakamotos identitet sägs dock fortfarande vara okänd.

Med tiden har flera efterföljande valutor uppstått såsom litecoin (LTC), ethereum (ETH) och dash (DASH). Strax efter lanseringen var 1 BTC bara värd ören men under finanskrisen på Cypern 2012 – 2013 sköt priset i höjden och i takt med att allt fler har upptäckt digitala valutor och försökt säkra sina pengar har priset stadigt gått uppåt. Idag (1 Feb 2018) ligger priset för 1 BTC runt 80.000 kronor så bland de tekniskt kunniga som tidigt förstod värdet av kryptovalutor är det alltså fler än en som har blivit miljonärer.

Investera i kryptovalutor

För den som vill investera i en virtuell valuta finns flera marknader online att välja mellan. Det finns flera svenska alternativ såsom Fyb-SE, Btcx och Safello men dessa har många gånger lite sämre kurser eller högre avgifter. Bland de internationella marknaderna är Coinbase, Bitstamp liksom Kraken framstående och allt fler företag väljer nu att erbjuda kryptovalutor som ett accepterat betalningsmedel online. Av Skatteverket räknas virtuella valutor som ”andra tillgångar” och ska därmed beskattas som kapitalvinst.

För den som behöver ytterligare hjälp finns våra Tech Troopers alltid tillgängliga.