Tips om din Apple TV-fjernkontroll

Guide

Her har vi samlet våre beste tips og tricks om din Apple TV-fjernkontroll!

Velg mellom apper og tvangsavslutt

Akkurat som på en iPad eller en iPhone, er det en appvelger på Apple TV. Den aktiveres ved å dobbeltklikke på hjemknappen på fjernkontrollen. Bruk så styreplaten for å bla gjennom appene. For å tvangsavslutte en app navigerer du til den og drar oppover styreplaten.

Hoppe framover eller bakover i intervaller på ti sekunder

Om du holder fingeren i ti sekunder, vil et symbol vises på filmen eller programmets tidslinje nederst på skjermen. Ved å trykke på styreplatens høyre eller venstre kant, kan du hoppe fremover eller bakover i ti sekunder for hvert klikk. Slik slipper du å trykke flere ganger for å spole fremover eller bakover.

Hurtigavspilling av film

Ved å pause filmen og dra til høyre eller venstre på styreplaten på fjernkontrollen, kan du gjøre hurtigavspilling fremover eller bakover for å finne en spesiell del i filmen.

Dra nedover for å få frem skjulte innstillinger

Du kan dra nedover på fjernkontrollens styreplate mens filmen spilles av, for å få frem skjulte innstillinger som kan velges for den aktuelle filmen. Her kan du for eksempel få informasjon om filmen, stille inn tall, tekst og lydinnstillinger.

Få fordeler av riktig inntasting på ditt keyboard

For å å slippe å legge inn tekst når man ser på tv eller film, anbefales det ofte å benytte tjenesten Siri for å velge program og lignende. Men det går også an å søke manuelt, og det kan være en fordel. Om du velger Pause/Play knappen når du skal skrive noe, veksler keyboardet mellom store og små bokstaver. Om du vil bruke spesialtegn, trykker du ned på styreplaten. Da får du også mulighet til å slette feilaktige bokstaver med backspace.

Sett din Apple TV direkte i hvilemodus

Du kan sette Apple TV i hvilemodus ved å velge Innstillinger og velge riktig funksjon, men det finnes også en enklere måte å gjøre det på. Du trykker bare inn hjemknappen på fjernkontrollen til teksten “Hvile nå?” dukker opp. Trykk så bare OK.

Rask omstart av din Apple TV

Du kan omstarte din Apple TV gjennom å gå inn i Innstillinger. Men det finnes en raskere og enklere måte: Hold inn knappene Meny og Hjem samtidig, til lyset på Apple TV blinker. Nå tvinges Apple TV til en omstart.

Fjerne og endre apper på hjemskjermen

Du kan plassere dine apper på hjemskjermen akkurat som du vil. Hold pekeren over appen, trykk og hold inne på styreplaten. Når appen rister kan du dra på styreplaten for å plassere den der du vil. Du kan da også trykke på Pause/Play knappen for eksempelvis å fjerne appen, eller legge den i en mappe.

Sjekke fjernkontrollens batterinivå

Batteriet i fjernkontrollen må byttes ved behov. Du kan enkelt sjekke batterinivået ved å gå inn i Innstillinger. Her klikker du deg videre til Fjernkontroll og Enheter. Ved siden av Fjernkontroll kan du se et symbol for batterinivået og om du vil se det eksakte nivået i prosent, klikker du på den aktuelle kontrollen.

Justere følsomheten på styreplaten

Om styreplaten påvirkes for lett, eller om du vil kunne styre med bare en lett berøring kan du selv stille inn følsomheten slik at den passer for deg. Dette gjøres ved å gå til menyen for Innstillinger og deretter klikke deg videre til Fjernkontroll og Enheter, og velger Touchflatens følsomhet. Her kan du så velge mellom rask, medium og langsom. Alternativet langsom krever at man trykker hardest.

Endre hjemknappens bruksområde

Fra begynnelsen skulle hjemknappen kun være bare en hjemknapp, akkurat som på en iPad og iPhone. Men i Apple TV kan man gå inn i sine innstillinger og endre hva hjemknappen på fjernkontrollen egentlig skal gjøre.

Sjekk din tv med Apple TV-fjernkontrollen

Du kan ved hjelp at fjernkontrollen til din Apple TV, også kontrollere TV-en din. Volumknappene benyttes til å justere TV-ens volum. Du trenger altså ingen ekstra fjernkontroll til dette. Men for at dette skal fungere på Apple-TV fjernkontrollen på den vanlige TV-en må det stilles inn under Innstillinger, Fjernkontroll og Enheter. Om din tv også har støtte for HDMI-CEC kan du dessuten enkelt skru den av samtidig som du setter din Apple TV i hvilemodus. Du kan altså slippe å ha flere fjernkontroller på bordet.

Et gummistrikk rundt fjernkontrollen

Hvorfor skulle man tre et gummistrikk rundt fjernkontroll om det ikke er noe feil med den? Det er faktisk flere grunner til dette. Fjernkontrollens knapper er i midten og ser like ut. Om det er mørkt eller om man ikke vil se på fjernkontrollen for eksempel hver gang man skal bytte kanal, kan en gummistrikk i den ene enden gjøre at man enkelt vet hva som er opp og ned på fjernkontrollen.

Om man opplever at kontrollen glir i hånden eller på armlener, benker eller bord, hjelper gummistrikket også til å holde fjernkontrollen i ro.

I klippet kan du se mer om ulike tips og tricks du kan gjøre med din Apple TV-kontroll!

Behov for teknisk support?

Tech Troopers har tusenvis av fornøyde kunder – Vi garanterer at du blir fornøyd, eller pengene tilbake.

Sett opp en sak via denne lenken!

Tech Troopers får ingen provisjon fra mersalg e.l. fra produktene ovenfor. Vi deler iblant vidoer e.l. fordi vi synes det er smarte produkter eller apper.